BIM i Landskab

Fælles fagligt netværk BIM i Landskabet

ARBEJDSGRUPPEN
Følgende virksomheder har deltaget i arbejdsgrupperne:
AART, Arkitema, arkitri, Arkplan, Henning Larsen, Schønherr, SLA og Sweco.

DiKon / BIM7AA / Molio

Bygningsdelsspecifikationer (R6)