BGG8 – Renovering

Bygningskonstruktør

Tegnings materiale til byggetilladelse og indhentning af tilbud.

Total renovering af fredet bygning. Udarbejdelse af arbejdstegninger til håndværker og myndighedstegninger, samt ansøges om byggetilladelse. På baggrund af eksisterende tegninger og skitser fra brugermøder.

Nødvendige tegninger for byggeansøgning, Situationsplan, plan-, snit- og facade tegninger. Samt nødvendige tegninger, detaljer og bygningsdels beskrivelser så håndværker kan prissætte og udføre opgaven.