DA50 – Enfamiliehus

Bygningskonstruktør

Disposition og projektering af ny privatbolig. Arkitekt tegninger, løsninger og detaljer, igennem alle projektets faser, sammen med privat selvbygger.

Privat Bygherre ønsker at bygge nyt hus, og har behov for idéoplæg til planindretning og designprincip, samt grundlag for- og ansøgning om byggetilladelse ved respektive myndighed.

Dispositionsforslag ud fra bygherres ønske og input. Der udarbejdes en model, der danner grund for indledende designforslag. Alle nødvendige underlag indhentes og der laves en overgripende projekteringstidsplan, med bl.a. Deadline for planindretning.

Myndighedsprojekt udarbejdes og der ansøges om byggetilladelse. Der udarbejdes bygningsdelsspecifikationer for alle primære bygningsdel.

Udbudsprojekt laves der nødvendigt tegnings materiale for at projektet kan udføres, og for at der kan indhentes tilbud fra eventuelle entreprenører og leverandører. Tegningsmaterialet suppleres med detaljer for primære knudepunkter.