FPV6 – Enfamiliehus

Bygningskonstruktør

Disposition og projektering af totalombygning af eksisterende hus. Arkitekt tegninger, løsninger og detaljer, igennem alle projektets faser, sammen med privat selvbygger.

Privat Bygherre, idéoplæg til planindretning og designprincip, samt grundlag for- og ansøgning om byggetilladelse ved respektive myndighed.

Dispositionsforslag ud fra bygherres ønske og input. Der udarbejdes en model, der danner grund for indledende designforslag.

Udarbejdelse af Myndighedssæt, ansøgning og dialog om byggetilladelse. Der udarbejdes bygningsdelsspecifikationer for alle primære bygningsdel. Statisk analyse, og strukturelle principper.

Udbudsprojekt laves der nødvendigt tegnings materiale for at projektet kan udføres, og for at der kan indhentes tilbud fra eventuelle entreprenører og leverandører. Tegningsmaterialet suppleres med detaljer for primære knudepunkter.