NS 3451:2022, Tabell 7 tillegg

Bygningskonstruktør