Rådgiveraftale

Nedenstående er Arkitri ApS standard tillæg til ABR18 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i Bygge- og Anlægsvirksomhed).

Forsikring

§ 8. Stk. 2.

Arkitri ApS er forsikret ved “If Skadeforsikring”, aftalenummer: SP3582387

Udførelse af rådgivningen

§ 11. Stk. 1.

Rådgiver faserne følger Ydelsesbeskrivelserne for Byggeri og Landskab 2018.

https://www.danskeark.dk/content/ydelsesbeskrivelse-byggeri-og-landskab-2018-0

§ 15. Stk. 1.

Den digitale bygningsmodel anvendes kun som underlag til projekt-materiale. Den kan ved særlig aftale udveksles til øvrige rådgivere, og i så fald skal det fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modellen skal bruges.

Immaterielle rettigheder

§ 37. Stk. 3.

Bygherre og rådgiver deler immaterielle rettigheder over objekter lavet til projektet, som er en del af den digitale bygningsmodel. 

Bygherre må ikke anvende disse objekter, til andet end det for aftalen aktuelle projekt.