VV2 – Tilbygning, enfamiliehus

Bygningskonstruktør

Tilbygning og ændret anvendelse af eksisterende udestue. Arkitekt tegninger, løsninger og detaljer, til myndighedsbehandling og udbud til entreprenør.

Privat Bygherre ønsker at bygge en tilbygning, og ændret anvendelse af eksisterende udestue. Tegnings-materiale til udbud, samt grundlag for- og ansøgning om byggetilladelse ved respektive myndighed.

Myndighedsprojekt udarbejdes og der ansøges om byggetilladelse.

Til udbudsprojekt laves der nødvendigt tegnings materiale for at projektet kan udføres, og for at der kan indhentes tilbud fra eventuelle entreprenører og leverandører. Tegningsmaterialet suppleres med detaljer for primære knudepunkter.