Blog

RH45 – Ombygning

Designkoncept og indretning af ombygningsprojekt, for eksisterende tilbygning og udestue. Dispositionsforslag og myndighedssæt, for- og ansøgning om byggetilladelse ved respektive myndighed. Udarbejdelse af tegnings materiale

Læs mere »

FPV6 – Enfamiliehus

Privat Bygherre, idéoplæg til planindretning og designprincip, samt grundlag for- og ansøgning om byggetilladelse ved respektive myndighed. Dispositionsforslag ud fra bygherres ønske og input. Der

Læs mere »

VV2 – Tilbygning, enfamiliehus

Privat Bygherre ønsker at bygge en tilbygning, og ændret anvendelse af eksisterende udestue. Tegnings-materiale til udbud, samt grundlag for- og ansøgning om byggetilladelse ved respektive

Læs mere »

BGG8 – Renovering

Total renovering af fredet bygning. Udarbejdelse af arbejdstegninger til håndværker og myndighedstegninger, samt ansøges om byggetilladelse. På baggrund af eksisterende tegninger og skitser fra brugermøder.

Læs mere »

OVDR – Visualisering

Grundejerforeningen skal have udskiftet tage på alle foreningens huse. Foreningen har brug for grove skitser og visualisering til at træffe beslutningen i fællesskab med hele

Læs mere »

MPB39 – Overetage-tilbygning

Designkoncept og indretning af ny overetage. Renovering af eksisterende plan og tilbygning af ny overetage. Dispositionsforslag til grundlag for tilbud og afstemning ved Ejerforening og

Læs mere »

ED6 – Garage

Idéoplæg og tegnings materiale til nyopførelse af ny garage i vedligeholdelsesfri materialer. Bygningsdelstegning til koordinering og arbejdstegning til udførende entreprenører.

Læs mere »

DA50 – Enfamiliehus

Privat Bygherre ønsker at bygge nyt hus, og har behov for idéoplæg til planindretning og designprincip, samt grundlag for- og ansøgning om byggetilladelse ved respektive

Læs mere »

NWGV1 – Underjordisk tilbygning

Boligprojekt med renovering af eksisterende hus, og tilbygning for rekreation- og aktivitetsområde. Nedgravet i eksisterende have, således at projektet er “skjult” ved afslutning. Koncept for

Læs mere »

MGV47 – Ny Bolig

Nyt enfamiliehus, på eksisterende grund. Oplæg til indretning, materialevalg og detaljer. Udarbejdelse af tegnings materiale, til myndighedssæt og til indhentning af entreprise tilbud. Forhåndsgodkendelse og

Læs mere »